پیش از اینها


پیش از اینها فکر میکردم خدا،
خانه ادامه ی مطلب…

۲ نفر این پست رو پسندیدن!