از دستش نده خلاصه چندی یافته های برخی نکات موفقیت به زبانی دوستانه ساده اما علمی و کلی


سلام دوست خوبی که خودت رو دوست داری
خدا رو میخوای و به او و مخلوقاتش عشق میورزی
میدونی ادامه ی مطلب…

۴ نفر این پست رو پسندیدن!