یک سوال مهم اما بی اهمیت یک حقیقت تلخ یک جواب سرگردان


چه قدر تأسّف آوره..؛

که صد هزار ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!