چند تا داستانَک


زن و مرد جوانی به محله جدیدی اسباب کشی کردند. روز بعد ضمن صرف صبحانه، زن متوجه ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!