توصیه‌هایی برای مواجهه احتمالی با اسیدپاشی


وجود یک زخم، یک تاول، یک سوختگی روی صورت،‌ گاه روز‌ها و هفته‌ها عذابمان می‌دهد، اگر ترس باقی ماندن آن را داشته باشیم از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنیم و پزشک
و دارو و هر آنچه در توانمان هست برای رفع آن بسیج می‌کنیم …

در خبرها خوانده اید که چندین زن قربانی اسیدپاشی های این ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!