ژرفای سخن !! . . . . کلمات چه می گویند


سلام . . . سلام . . ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!

قـدرت کلمـات را دسـت کـم نگیـریم


کلمات، تاثیر شگرفی روی ضمیر ناخودآگاه انسان دارند. ناخودآگاه ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!