و بالاخره قسمت آخر کتاب کیمیاگر


سلاااااااااام شب روشنیا خوبین؟
دیگه به آخرش رسیدیم.
این بار آخرین قسمت کیمیاگر رو با خودم آوردم.
اول از همه دوستان معذرت می خوام, آخه من قرار بود که زمانی که آخرین قسمت این کتاب رو بذارم, همراهش کتاب صوتی, و فایل متنی رو هم توی سایت قرار ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!

قسمت سی و یکم کتاب کیمیاگر


سلاااااام شب روشنیای عزیز
قسمت دیگه ای از کیمیاگر رو آوردم.
امیدوارم که خوشتون بیاد.

آن روز باد شمعون چنان وزید, که هرگز نوزیده ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!

قسمت سی کتاب کیمیاگر


سلاااااااااااام شب روشنیا!
حالتون خوبه؟
امروز قسمت سییم کیمیاگر رو آوردم.
دیگه کم کم داریم به قسمتای آخر این داستان نزدیک می شیم.
فکر کنم یه دو سه روز دیگه تموم بشه.
راستی ببخشید که امروز یه کم دیر شد.
میدونین چی شد؟
من ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!

قسمت بیست و نهم کتاب کیمیاگر


سلااااااام بچه ها!

حالتون خوبه؟

بریم ببینیم که بالاخره اینا کی به احرام می رسن.
امیدوارم ادامه ی مطلب…

۳ نفر این پست رو پسندیدن!

قسمت بیست و هشتم کتاب کیمیاگر


سلام ش بروشنی های عزیز
حالتون چطوره؟

خوبین؟

چه خبرا؟

خوب قسمت بعدی کیمیاگر ه م از راه رسید.
بفرمایین امیدوارم که خوشتون ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!

قسمت بیست و هفتم کتاب کیمیاگر


سلام شب روشنیا حالتون چطوره؟

اینم از قسمت بیست و هفتم کتاب کیمیاگر

دو روز دیگر در سکوت پیش رفتند.
کیمیاگر بسیار ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!

قسمت بیست و ششم کتاب کیمیاگر


سلام شب روشنی ها!
حالتون چطوره؟
من اومدم با قسمت بیست و ششم کتاب کیمیاگر.
امیدوارم که خوشتون ادامه ی مطلب…

۲ نفر این پست رو پسندیدن!

قسمت بیست و پنجم کتاب کیمیاگر


سلام شب روشنی های عزیز!
حالتون چطوره؟
من واقعا شرمنده ام. ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!

قسمت بیست و چهارم کتاب کیمیاگر


سلام بچه ها!
حالتون چطوره؟
من که حسااااااااااااابی خوابم میاد.
خوب بدون معطلی بریم سراغ قسمت بیست و چهارم. که امیدوارم ادامه ی مطلب…

۲ نفر این پست رو پسندیدن!

قسمت بیست و سوم کتاب کیمیاگر


سلام بچه ها.
امیدوارم که حالتون خوب باشه.
اینم از قسمت بیست و ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!

قسمت بیست و دوم کتاب کیمیاگر


سلام بچه ها خوبین؟

من اومدم با ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!

قسمت بیست و یکم کتاب کیمیاگر


سالم بچه ها.

حالتون خوبه؟

من اومدم با قسمت بیست و یکم کتاب کیمیاگر

در حقیقت از اینجا ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!

قسمت بیستم کتاب کیمیاگر


سلام بچه ها
حالتون چطوره؟
قسمت بیستم کتاب کیمیاگررو آوردم
امیدوارم که خوشتون بیاد.

به ادامه ی مطلب…

۳ نفر این پست رو پسندیدن!

قسمت نوزدهم کتاب کیمیاگر


سلام شب روشنیها
این هم از قسمت نوزدهم کیمیاگر

با دشواری خلصه ای را که به آن ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!

قسمت هجدهم کتاب کیمیاگر


سلام بچه ها اینم از قسمت هجدهم کتاب ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!

قسمت هفدهم کتاب کیمیاگر


سلام شب روشنیا
خوبین؟
قسمت هفدهمرو هم آوردم.

روز بعد, جوان به سر چاه باز گشت, تا منتظر دختر بماند.
با کمال ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!

قسمت شانزدهم کتاب کیمیاگر


سلام شب روشنی های عزیز.
امیدوارم که حالتون خوب خوب باشه.
اینم از قسمت شونزدهم

کیمیاگر هم چنان که به ورود صدها انسان انسان و حیوان به واحه می نگریست, اندیشید: آنگاه که زمان شتاب می یابد, کاروان ها ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!

قسمت پانزدهم کتاب کیمیاگر


سلام شب روشنی های عزیز
حالتون خوبه؟
من که اصلا ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!

قسمت چهاردهم کتاب کیمیاگر


سلام شب روشنی های عزیز
امیدوارم که حالتون ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!

قسمت سیزدهم کتاب کیمیاگر


سلام شب روشنیهای عزیز.
حالتون طوره؟
این هم از قسمت سیزدهوم.

کاروان, به سوی شرق به راه افتاد.
صبح ها حرکت میکردند, وقتی آفتاب بسیار داغ می شد, متوقف می شدند, و عضر هنگام دوباره به راه می افتادند.
جوان خیلی ادامه ی مطلب…

۲ نفر این پست رو پسندیدن!