نسخه ای برای گناه نکردن


مردى خدمت امام ادامه ی مطلب…

۶ نفر این پست رو پسندیدن!

جبران گناه و مشمول رحمت الهی شدن


یکى از ارکان مهمّ توبه ، جبران گناه است که موجب شُستن آثار گناه شده و بطور کلى انسان را از رسوبات گناه ادامه ی مطلب…

۲ نفر این پست رو پسندیدن!

هیزم ها و مقدار گناهان


محدّثین و موّرخین به نقل از ادامه ی مطلب…

۳ نفر این پست رو پسندیدن!