بیست و نهم اسفند، روز ملی شدن صنعت نفت


قانون ملی شدن صنعت نفت در واقع پیشنهادی بود که به امضای همه اعضای کمیسیون مخصوص نفت در مجلس شورای ملی ایران در ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ به مجلس ارائه شد و مجلس سنا نیز این پیشنهاد ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!

در زندگی درد هایی هست که روح انسان را از درون مثل خوره می خورند


در زندگی درد هایی هست که روح انسان را از درون ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!