ویژگی های سی گانه یک انسان مدنی


۱٫ به شهروندان عادی بیشتر احترام بگذارد تا کسانی ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!