کارهایی که هرگز نباید در حق خودتان انجام دهید


هر روز ۱۴۴۰ دقیقه است. این یعنی ما در هر روز ۱۴۴۰ بار فرصت داریم که یک تاثیر مثبت بگذاریم. متاسفانه بسیاری از ما به راحتی این فرصت ها را از کف می دهیم و حتی متوجه از بین رفتن شان نمی ادامه ی مطلب…

۴ نفر این پست رو پسندیدن!