۴۴ درس از زندگی


Life isn’t fair, but it’s still good. زندگی منصفانه نیست اما با این حال هنوز هم خوب است. When in doubt, ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!