برقراری تماس مستقیم با یک شماره دایورت شده!


سلام بچه ها.
خوفین؟ خوشین؟ خیلی وقت ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!