روایت ۱۶۴: هدایای نوروزی راوی


عید آمد و از فرش چمن، کرده به ادامه ی مطلب…

۱۶ نفر این پست رو پسندیدن!

چند آموزش صوتی رایانه یی از دیگر دوستان نابینا


به نام خدا.

با درود ادامه ی مطلب…

۱۰ نفر این پست رو پسندیدن!