TTS ها هم دل دارند قسمت بیست و یکم


سلام شب روشنی ادامه ی مطلب…

۱۱ نفر این پست رو پسندیدن!

TTS ها هم دل دارند قسمت بیستم


سلام بچهها.
خوبید؟
خوشید؟
من ادامه ی مطلب…

۱۳ نفر این پست رو پسندیدن!

TTS ها هم دل دارند قسمت نوزدهم


سلام دوستای ادامه ی مطلب…

۱۴ نفر این پست رو پسندیدن!

اطلاعیه: tts ها هم دل دارن. حتما بخونید


سلام بچهها.
خوبید؟ خوشید؟ ادامه ی مطلب…

۱۳ نفر این پست رو پسندیدن!

TTS ها هم دل دارن قسمت هجدهم


TTS ها هم دل دارن قسمت شانزدهم


سلاااااااام ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!

TTS ها هم دل دارن قسمت پانزدهم


سلام. سلام ادامه ی مطلب…

۲ نفر این پست رو پسندیدن!