ازدواج کره خر


کـــره ای گــفــت بـــه بابای خرش,

پــــدر ادامه ی مطلب…

۱۰ نفر این پست رو پسندیدن!