مراقب قد کودکانمان باشیم


عوامل موثر بر رشد کودکان شامل نژاد، عوامل هورمونی،تغذیه،عوامل جسمی و روانی هستند. از میان این عوامل ، هورمون ها اهمیت ویژه ای دارند. هورمون های موثر در رشد، گوناگون ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!