فضیلت های ماه مبارک رمضان


رمضان تنها ماه قمری است که نامش در قرآن آمده است 

«رمضان» در لغت از «رمضاء» به معنای شدت حرارت گرفته شده و به معنای سوزانیدن می باشد. چون در این ماه گناهان انسان بخشیده می ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!