هر چه شما فرمودید من همان کار میکنم


سلام دوستان بی مقدمه مزاحم ادامه ی مطلب…

۳ نفر این پست رو پسندیدن!

ویروس و نحوه کارکردش


سلام بر دوستان شب روشنی
خوبین یا بهترین!
خوب الآن اومدم تا یه چیزایی ادامه ی مطلب…

۱۰ نفر این پست رو پسندیدن!