تفسیرهای آموزنده از بـرنـده و بـازنـده


سیدنی. جی. هریس نویسنده ای سرشناس و واقع گراست که رموز برنده شدن را در میدان زندگی می شناسد و برای موفقیت در آن، راه های ساده ای پیشنهاد میکند. اگر برنده بودن را به عنوان هدف ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!