ی درددل و چنتا جمله ی سخت: از شبرنگ


درووووووووووووووووووووووووووووووووووووددددددددددددددد
سلللللللللللللااااااااااااام ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!