ارتباط اینترنتی در ماه بهتر از زمین می‌شود!


دورود:
پس از چندین ماه آزمایش، ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!