آیا روحانی، اینترنت پرسرعت به مردم هدیه می کند؟


واشنگتن پست نوشت: فقط تعداد معدودی از کشورها در زمینه آهسته ترین سرعت
اینترنت در جهان، رقیب ایران ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!