زندگینامه ی حضرت محمد (ص)


نام: محمد بن عبد الله

حضرت محمد (ص) در تورات و برخى کتب آسمانى «احمد» نامیده شده است. آمنه، دختر وهب، مادر حضرت محمد (ص) پیش از نامگذارىِ فرزندش توسط عبدالمطلب به محمّد، وى
را «احمد» نامیده بود.

کنیه حضرت محمد (ص): ابوالقاسم ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!