متن کامل وصیتنامه مارکز:


سلام دوستان.
پس از مرگ مارکز، متن وصیتنامه این ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!

داستان کوتاه عروسک


سلام دوستان خوب امیدوارم هر جا هستید خوب و خوش باشید امروز ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!