قضا و قدر در امور زندگی ما چه جایگاهی داره؟


ما باید در تمام شؤون زندگى به قضا ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!

خود را به خواب می زنی ای بنده تا به کی !؟


خود را به خواب می زنی ای بنده تا به ادامه ی مطلب…

۳ نفر این پست رو پسندیدن!