هفتم آبان, روز کورش بزرگ


به نام خدا.
تاریخ نویسان روز ۷ آبان را روز ورود کورش به بابل و صدور منشور کورش می‌دانند 

۷ آبان؛ روز کورش بزرگ

کورش دوم که به کورش بزرگ و کورش کبیر مشهور ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!