پایانی شیرین برای شروع تلخ گفت و گوی, من و علی و عطا


چیزی نبود غروب بشه با چند دوست قدیمی قرار داشتیم تا به سفره خونه نبش کوچه ما به کشیدن قلیون و خوش گذرانی بپردازیم.
من که رفتم پشت میز همیشگی نشستم کم کم دوستان نیز ادامه ی مطلب…

۵ نفر این پست رو پسندیدن!