شعر زندگی از فاضل نظری


سلام شب روشنیا.
بازم ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!