ویژژژ تالاپی افتادم تو جوب . شکلک یلدای جیغان . علامت تعجب و اینا


ندیدن و نادیده گرفته شدن ،

تق . در آپارتمان بود .
تک تک . از پله ها دارم میام پایین .
تق . در حیاط رو بستیدم .
اگه فکر کردین من یه کرم هستم ادامه ی مطلب…

۸ نفر این پست رو پسندیدن!