چند نکته از نکات احیای سلامت


 با دقت بر تفاوت میزان سلامتی دو نسل گذشته ی قبل از خود مشاهده می کنید که پدربزرگها و مادربزرگهای ما یعنی کسانی که در اواخر صده قبل به دنیا آمده و در دهه های اولیه صده ی سیصد زندگی می ادامه ی مطلب…

۳ نفر این پست رو پسندیدن!