همکاری مشترک ایران و کره جنوبی برای نسل چهارم تلفن همراه


ایتنا- البته در ایران فعلا بر سر ارائه نسل سوم نیز ادامه ی مطلب…

۲ نفر این پست رو پسندیدن!