ویژگی های یاران امام زمان که در قرآن به آنها اشاره شده


 

به نام خدا

 

سلام این هم از ویژگی های یاران امام زمان که ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!