آیا پایان اینترنت نزدیک است؟


اگر مشغول مطالعه این متن هستید، احتمالن با من موافقید که اینترنت (و یا به تعبیر ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!