دیشب خواب دیدم , خواب یک بشقاب را


دیشب , خواب یک بشقاب را دیدیم

درونش پر بود از سالاده الویه

رویش را نمی ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!