روایت ۱۷۰: توضیحات امیر سرمدی درباره پکجاز ۲۰۱۵


پیرو انتشار نرم افزار پکجاز ۲۰۱۵ فارسی خوان رایگان ویژه نابینایان در پایگاه راوی، مباحث و ایده های
زیادی مطرح و با شرکت پکتوس نیز تماس های متعددی گرفته شد.
در همین ادامه ی مطلب…

۳ نفر این پست رو پسندیدن!