یـازده نکته مهم برای دوری از بیمـاری ام.اس


فلج چندگانه یا اِسکلروزِ چندگانه که با نام اختصاری اِم‌اِس یا MS نیز شناخته می‌شود، یک بیماری التهابی است که در آن غلاف‌های میلین سلول‌های عصبی در مغز و نخاع آسیب ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!