امیر و ارکیده دو مرغ عشق قسمت دوم


امیر از پلههای ساختمان اداری پایین میاومد کرامت رو دید که مشغول آب دادن به درختها بود امیر به کرامت گفت آقا کرامت دلم میخاد ببینم یه روزی اینجا پر از درخت و کاملا سر سبز شده باشه خوب کار کن
کرامت به بیلش تکیه داد و گفت چشم آقا به روی چشم
امیر بدون اینکه توقفی کنه از کنار کرامت عبور کرد و ادامه داد هر چی که نیازت شد بگو تهیه کنم خلاصه یادت نره چی بهت گفتم
کرامت زیر لب زمزمه کرد خدایا شکرت تفاوت آدمها فقط ادامه ی مطلب…

۲ نفر این پست رو پسندیدن!