برنده نهایی مشخص شد


نظرسنجی درباره جایگزینی عبارت از هر دری سخنی

به نام خدا

 

 

 

 

محضر ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!