اظهارات تکان‌دهنده مشاور سازمان ملل درباره زلزله قطعی تهران


یک مشاور ارشد سازمان ملل متحد و استاد دانشکده شهرسازی و معماری دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه برای ساخت ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!