دوچرخه دوست ترین شهرهای دنیا


در حالی که شهرهای بزرگ دنیا با معضل کندی تردد به خاطر شمار زیاد خودروها شناخته می شوند این خبر ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!