کل کل من با میلاد نصرتی در اسکایپ، قضاوت با شما دوستان مؤدب

سلام بر همه شما دوستان
شب روشنی

امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید.
من و میلاد در اسکایپ مکالمه ای به صورت IM داشتیم که به صورت کل کل در آمد.
شما بخوانید و قضاوت کنید چه کسی پیروز است؟

me laad noass rat ee:

سلام بهنام جون داداش نبینم ناراحت باشی

–                                                                   bn:

سلام داداش. نه بابا، چرا ناراحت باشم؟ نوکرتم

me laad noass rat ee:

آقا اجازه؟ به من چه اصلا. من هی میخوام صحنه رو عاطفی کنم این هی میخواد بپیچونه ای بابا؟

–                                                                   bn:

خخخخ

me laad noass rat ee:

هی من هیچ چی نمیگم تو میگی هیچ چی نمیگی منم هیچ چی نمیگما واقعا که

–                                                                   bn:

عجب

me laad noass rat ee:

رفته پیش مش رجب

–                                                                   bn:

قدشم فقط شده یه وجب

me laad noass rat ee:

ولی زبون داره سه وجب

–                                                                   bn:

میگن به دنیا اومده دقیقا تو روز سیزده رج

–                                                                   bn:

رجب

me laad noass rat ee:

به خاطر همینم اسمش رو گذاشتند مش رجب

–                                                                   bn:

دیروز اومد خونه مون، بهش گفتم: چه عجب!

–                                                                   bn:

عجب

 

 

–                                                                   bn:

مش رجب

me laad noass rat ee:

به نظر من خوشا به سعادتش به خاطر تاریخ تولدش که هست ۱۳ رجب

–                                                                   bn:

موندم از کارای تو در عجب!

me laad noass rat ee:

پس تا ابد الدهر بمون در عجب

–                                                                  bn:

کی؟ من؟ از توی نیم وجب؟

me laad noass rat ee:

آره. ببین چیکارا میکنه با تو این نیم وجب

–                                                                   bn:

خخخخ! یه آشی برات بپزم که روغنش باشه سه وجب

me laad noass rat ee:

من واست میپزم با پنج وجب

–                                                                   bn:

خوب فعلا کار نداری رفیق مشرجب؟

me laad noass rat ee:

پس کم آوردی. چه عجب!

–                                                                   bn:

نه جون تو رفیق مشرجب! مریضم، میخوام برم مطب! جدی گفتما، نگی عجب

me laad noass rat ee:

داداش میگم عجب. مریض شدی چه عجب!

–                                                                   bn:

خخخخ! آره دیگه. باید برم مطب

me laad noass rat ee:

زندگی باهات نساخته مش رجب. تازه اولشه. حالا حالاها باید بری مطب

–                                                                  bn:

نه بابا! لذتش، میمونه مثل لذت خوردن رطب

–                                                                   bn:

تا حالا خوردی، رطب؟

me laad noass rat ee:

آره. عوضش مکافاتش میمونه مثل گاز زدن حلب

–                                                                  bn:

خخخخخخخخخخخخ! مگه تو گاز زدی به حلب! عجب

me laad noass rat ee:

نه داداش ولی شنیدم از اونایی که گاز زدند به حلب

–                                                                   bn:

حتما فروشنده حلب، به اونایی که گاز زدند به حلب، زده رکب!

–                                                                   bn:

ببخشید فروشنده رطب

–                                                                   bn:

رَکُب

–                                                                 bn:

شاید از اونا داشته طلب

me laad noass rat ee:

آره داداش. سه ماه اولش هست رطب. بعدش شش ماه بعدش میره مطب. بعدش شروع میشه حلب

–                                                                   bn:

نه عزیزم! برو عقب! زندگی،، همیشه هستش رطب! اگه تو نکشی عقب

me laad noass rat ee:

آره داداش. میبینمت وقتی شد حلب

–                                                                   bn:

اوه! چه جَلَب! مگه تو تجربه داشتی رفیق مَشرَجَب

me laad noass rat ee:

نه. اصلا مگه قرار نبود شما بری مطب

–                                                                   bn:

چرا؟ ولی به خاطر این که پیش تو نکشم عقب، نمیرم مطب؟ مریض میمونم، میکنم تب، اما نمیرم مطب

me laad noass rat ee:

باشه داداش. نرو مطب. گیرت آوردم در حد عجب

–                                                                   bn:

اگه نرم مطب، بکنم تب، بمیرم و تو برام بیفتی در تاب و تب، میدونی چی میشه رفیق مشرجب؟

me laad noass rat ee:

من چلوکباب میخورم روش باشه کره به اندازه ی یه وجب

–                                                                   bn:

عجب! مگه چلو کبابو میخورن با شکر، اونم یه وجب؟ عجب!

me laad noass rat ee:

نه داداش. مگه تو دهات شما میخورند. عجججججججب!

–                                                                  bn:

خو تو میگی میخورن رفیق مشتی رجب!

me laad noass rat ee:

من نگفتم. تو برو بخور رطب

–                                                                   bn:

خودت گفتی که چلو کباب میخورم با شکر اونم یه وجب! عجب

me laad noass rat ee:

راستی بیا اتاق آبی مش رجب

–                                                                   bn:

نمیخوام رفیق مش رجب! حالا من بگم تو گفتی تا شب! مگه تو قبول میکنی حرف منو؟ بی ادب؟

me laad noass rat ee:

نخیر با ادب. دیروز همین موقع داشتی ادب. ولی الان شدی بی ادب؟

–                                                                   bn:

عجب! خیلی قشنگ شدا رفیق مش رجب! میخوام برم اینو تو شب روشن منتشر کنم، تا همه بگن: اوه! چقد این مکالمه داره یه نظم خاص و یه جور طرب

me laad noass rat ee:

منتشر کن داداش. فقط بعضی جاهاش که حالت گرفته میشه سانسور کن جان مش رجب

–                                                                   bn:

خخخخ. فعلا که حال تو گرفته شده رفیق مش رجب

me laad noass rat ee:

آره جون تو. فعلا که کله ی تو داره دود میکنه اوس رجب

Next 86 messages

Press ESCAPE to close this message.

–                                                                   bn:

عجب! تا الان هر چی واژه جدید بیرون اومده که آخرش داشته باشه َب، از دهان من بیرون اومده! الانه که بهت بگم: عجب

–                                                                   bn:

جونت اومده بر لب، هنوزم میگی کم نیاوردی؟ عجب

me laad noass rat ee:

بذار برم wc. خدمتت میرسم در حد طرب

–                                                                   bn:

میگم پایون بدیم به این مطلب؟ یا میخوای ادامه بدیم تا نیمه شب؟

me laad noass rat ee:

ادامه بدیم تا فردا شب.

me laad noass rat ee:

تا به به به بگی هبهب

–                                                                   bn:

ِ! باید این واژه رو هم قبول کنم استاد بزرگ ادب؟

me laad noass rat ee:

آره استاد بی ادب

–                                                                   bn:

باشه! پس کاری میکنم آخرش بیفتی به یا رب یا رب

me laad noass rat ee:

باشه. منم کاری میکنم عوض شه از تو لغب

–                                                                  bn:

منظورت هست لقب، استاد بزرگ ادب. املات تو حلقم! عجب!

–                                                                   bn:

میترسم از بس که فکر میکنی پشتت بشه محدب، اونوقت بشم معذب

me laad noass rat ee:

استغفار کن داداش. برو من با حلق تو چیکار دارم. برو عقب

–                                                                   bn:

گفتم که، زیادی فکر نکن رفیق مشتی رجب

me laad noass rat ee:

اَعِذ بِ اللهِ مِن شرِ غاسقٍ اِذا وقب

–                                                                  bn:

به افتخار دوست قرآنیمون، یه کف مرتب

–                                                                   bn:

بگو کم آوردم دیگه رفیق مشتی رجب

–                                                                   bn:

تو دین ما، اقرار به اشتباه، هست یه امر مستحب

me laad noass rat ee:

داداش داشتم با سید حرف میزدم. که مجتبی داره لقب

–                                                                  bn:

خخخخخ

–                                                                   bn:

عجب

me laad noass rat ee:

برو نماز بخون که هست واجَب

–                                                                   bn:

واقعا اون هست انسانی پاک و منتخب

–                                                                   bn:

واجَب نه واجِب! سوتیتو دیدی؟ حالا برو عقب تا باد بیاد رفیق مشتی رجب

me laad noass rat ee:

آره. از اولاد پیامبر داره اصل و نَسَب

me laad noass rat ee:

من کسره گذاشته بودم مش رجب

me laad noass rat ee:

ولی خداییش اینو بذاریم تو شب روشن. داره نظم و قافیه ای منتخب

–                                                                   bn:

خوب به هر حال، واجب نمیاد به حرفی که باید آخرش تموم بشه با ُب. اون ِبی. نه َب

–                                                                   bn:

ِبِ نا َب

–                                                                   bn:

ای بابا! شیفتم کار نمیکنه! لعنت بر شیطان بی اصل و نسب

me laad noass rat ee:

مفعول میگیره کسره. پس هست َب

me laad noass rat ee:

نسب یا نَسَب. سوتی دادی مشرجب

–                                                                   bn:

واجِب بر وزن فاعله. فاعل هم اسمش فاعله! استاد ادبیات عرب

–                                                                   bn:

چه ربطی داشته آخه عزیز با ادب. خودت جایی شنیدی که بگن نماز هست واجَب؟

me laad noass rat ee:

آره. خوب گفتی. منم استاد ادبیات عرب

me laad noass rat ee:

آره. شیخی که هست او را x نَسَب

–                                                                   bn:

آقا نبر از کسی اسم و لقب. این نمیتواند بگیرد در شب روشن جا رفیق مشتی رجب

me laad noass rat ee:

ولی دور از شوخی سانسور کنیم بذاریم تو روشنی که هست شب

–                                                                   bn:

باشه عزیزم! فعلا بای تا بگم چه عجب. برم منتشر کنمش این پست را که هست پر ز خنده و شادی و طرب

me laad noass rat ee:

کی منتشر میکنی مش رجب

–                                                                   bn:

الان میرم که ویرایشش کنم با دقت و متانت و ادب

–                                                                   bn:

منتشر میشه نرسیده به شب

me laad noass rat ee:

آره. بعضی جاهاش رو سانسور کن مش رجب. مثل پشت محدب. حالا تا کی آماده میشه مشرجب

–                                                                   bn:

نخیر! پشت محدب که مشکلی نداره؟ داره مگه رفیق مش رجب؟ معناش همون پشت خمیده و قوز کرده است پشت محدب

me laad noass rat ee:

حالا عنوانش چیه مشرجب

–                                                                   bn:

میخوای خودت انتخاب کن مش رجب. من میگم بشه کل کل من با میلاد نصرتی، انتخاب برنده با شما دوستان مؤدب

me laad noass rat ee:

آره. ولی جذابیتش رو بیشتر کن مشرجب

–                                                                   bn:

جذابیت کجاشو چه طوری بیشتر کنم؟ نکشی عقب؟ کمکم کن مشرجب

me laad noass rat ee:

باشه مشرجب

–                                                                   bn:

خوب بگو چی کنم تا شود جَلُب؟

–                                                                   bn:

جَلَب؟

me laad noass rat ee:

مثلا چه کل کلی کردیم با میلاد نصرتی. حالا قضاوت با شما دوستان مؤدب

–                                                                   bn:

آهان! ممنون! رفیق مش رجب

me laad noass rat ee:

راستی چالش کارش به کجا رسید مشرجب

–                                                                   bn:

ضبط یه دو سه نفر مونده که آماده میشه اگه باشه مخاطب

–                                                                   bn:

اگه آنلاین باشه مخاطب

me laad noass rat ee:

خدا کنه آنلاین باشه مخاطب. فعلا اینو بذار تو روشن شب؟

–                                                                  bn:

باشه! ای دوست پاک و مقرب

me laad noass rat ee:

باشد که رستگار شویم نزد رب

–                                                                   bn:

پس خداحافظ، تا ابتدای شب

me laad noass rat ee:

خداحافظ مشرَجَََََََََََََََََََََََََََب

 

درباره بهنام نصیری

سلام من بهنام نصيري متولد 16/5/1371 از قزوين. دوران كودكي قبل از مدرسه رو مثل بيشتر ما نابيناها، با گريه و غم و نا اميدي اطرافيانم ميگذروندم كه ديگه ازش نگم بهتره. خيلي بد بود. پيش دبستاني (يا همون آمادگي خودمون) رو توي مدرسه استثنايي انديشه توي شهر صنعتي البرز (كه اصلا مخصوص نابيناها نبود و براي تمام معلوليتها غير از بينايي طراحي شده بود) گذروندم و كم كم پيشرفت كردم. ديگه همه باورم كرده بودن و دوستم داشتن. چون تو دوران بچگي، به بچه فوق العاده باهوش، شيرين و تو دل برو بودم. مثل بچگي همه شماها. زندگيمو خيلي راحت ادامه دادم. تا كلاس پنجم ابتدايي، تو مدرسه ناشنوايان باغچه بان قزوين، كه نابيناها هم همونجا درس مي خوندن، درس خوندم.سال پنجم و سه سال راهنمايي رو تو مدرسه نابينايان بياضيان و سال اول دبيرستان رو تو مدرسه شاهد پيامبر اعظم شهر خودمون (محمديه) ادامه دادم. سال دوم وارد شهيد محبي شدم و به خاطر افت معدل، سال سوم به قزوين برگشتم و تا آخر دوره پيش دانشگاهي، تو دبيرستان نمونه دولتي علامه جعفري مشغول به تحصيل شدم. سال 90 تو كنكور، با رتبه 1195 توي دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين، رشته فقه و حقوق قبول شدم و الان كه واستون مينويسم، کارشناس رشته فقه و حقوق اسلامی از دانشگاه هستم و معدل کارشناسیم هم 16.88 شد و کارشناسیمو تابستون 94 گرفتم. خوب از تحصيل كه بگذريم، بگم براتون كه من تو دوران مختلف زندگيم، به موسيقي و قرآن خيلي علاقه نشون مي دادم و توي هر دوش مقام زياد كسب كردم. فك نكنيد بيكارمو دنبال كار ميگردم! من از سال 90 تو هنرستان و دبيرستان كتاب مبين تو شهر قزوين، مشغول تدريس درس قرآن به بچه هاي هنرستاني و دبيرستاني (دوره اول) هستم. اونم به بچه هاي عادي! اگه ميخوايد يه كمم درباره شخصيتم بدونين، همين بس كه ميتونم با هر جور آدم كنار بيام، جوري كه از با من بودن معذب نباشه. تا دلتون بخواد شوخم. واسه همه شما آرزوی موفقیت می کنم. gmail: b.nasiri71@gmail.com skype: behnamnasiri.1371
این نوشته در حرفای خودمونی, دسته‌بندی نشده, سرگرمی, طنز, گفت و گو ارسال و , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

29 دیدگاه دربارهٔ «کل کل من با میلاد نصرتی در اسکایپ، قضاوت با شما دوستان مؤدب»

 1. سلام داداش.
  دهنتو میلاد.
  دهنتو بهنام.
  این دیگه چی بود مش رجب؟
  عجب!
  مردم از خنده مش رجب.
  الهی بمیره مش رجب! چون منو خندوند تا حد مردن رفیق رجب!
  خخخ.
  خیلی باحال مش رجب!

 2. امیر رضا رمضانی می‌گوید:

  سلام بر مش رجب
  جونم از خنذده رسید به لب
  علاجت اینه که بکنی تب
  بعدش هنگ کنی هی بزنی دکمه ی تب

 3. عطا می‌گوید:

  داش پیش بینی کنم حالا همین آقا رجب
  تا موفقیت بهنام مونده یک وجب
  این میلاده که خوش چت میکند وزن فَعَل
  یادش باشد نرود بی پشت بانه خونه رجب
  بهنامه شادو شنگول شرط بندد بر ادب
  غالب این چت سرا میرقصد بر حال ترب
  ضرب ریز گیرد مطرب با این همه نوشیدنی
  نوش بادا نوش بادا سکر روز شبب
  خنده تان رادیدمو خندیدم از روی عجب
  چون بسیار خوردم از این سکر آور می بد
  دوستان طرب درست هستش نه ترب
  که دومین از معنایی بد بد ناشیست
  خخخخ
  دارم آنلاین چرت و پرت میگم ها
  خخخ
  جالب بودش

 4. میلاد نصرتی می‌گوید:

  تشکر از دوستانی که کامنت دادند بهنام جون من و شما نداره که داداش پست تو پست منم هست.‏ چیه انتظار داشتی بگم خودت جواب بدی؟ شکلک شوخی

 5. شهاب می‌گوید:

  سلام خخخ کلی خندیدم عالی بود مرسی میلاد مرسی بهنام .

 6. vahidemperatoor می‌گوید:

  عجب، رجب،مجب،وجب، چیزی نمونده رجب، نمیدونستی عجب، یاد بگیر مش رجب،

 7. سلام بر مشرجب! مرسی! خندیدیم و کردیم تب.
  چه عجب! نمیدونم کی پیروز شد. مشرجب؟ یا دوست مشرجب. دستت طلا مشرجب

 8. میلاد نصرتی می‌گوید:

  البته سید جون لازم به ذکر است که من خودم پشت کامپیوتر از خنده ریسه میرفتم دیگه بهنام رو نمیدونم

 9. علیرضا نصرتی می‌گوید:

  سلام خوبید؟
  چه چت خوبی بود عجب
  چه زیاد بود عجب
  ممنون مش رجب
  مَش رجب

 10. رضا حسینی می‌گوید:

  سلام میگم به رجب,
  و همینطور به عجب,
  میگم این پست رپیه؟
  چه عجب؟
  خواننده رپ نابینا داریم, نه داشتیم, پس عجب
  فعلا بای میگم تا به بعد,
  تا ببینم کجاست این دو عجب,
  لاییییییییییییییییییییییییییییک عجب رجب.

 11. امیر مهدی می‌گوید:

  سلام بهنام عجب مانده ام از این هرفها در عجب.
  این را گفت مش رجب.
  میلاد check box not checkt
  بهنام check box not chekt
  فرستادن نظر botton

 12. محمد بهرامی می‌گوید:

  سلام آقا من کم
  آوردم نیم ساعت دارم میخندم به جونه مش رجب
  من کم آوردم

 13. سعید پناهی می‌گوید:

  درود بر عجب و رجب.
  اصلا یکی بمن بگه کیه این رجب,
  یا کیه این: عجب؟
  کجا رفت: رجب؟
  چرا نیست: عجب؟
  دهنم ساف شد اون قد که من گفتم: عجب
  پس کجا رفت این: رجب.
  رجب و عجب ما گرد شما آمده ایم.
  از رجب و عجب به اینجا آمده ایم.
  بیا مارو کن دوا ای رجب
  چرا که پیدا نمیشود: عجب.

 14. بهنام نصیری می‌گوید:

  سلام بر مدیر صاحب منصب
  استاد علوم مکتب
  مدیر سایتی پر مخاطب
  که ما برای آن سایت مذکور، داریم تاب و تب
  به رسم ادب
  تشکر میکنیم از شما، ای رفیق خالص و منتخب

 15. محمد-کاشان می‌گوید:

  سلام بردوستان بروزن فعل
  ولی خداییش خیلی هستید جلب
  شدافکار ما متحیر و عجب
  ازاین همه سخنوری وادب
  تا توانی دلی به دستاربدون غضب
  رفیق ودوسدار شما مش رجب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *