نقش مذهب در سلامت روان


رفتارهای مذهبی ارزش مثبتی در پرداختن به نکات معنی دار زندگی دارند. رفتارهایی از قبیل توکل به ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!