پس چرا لبخند نمیزنی؟!


تو شبکه یک یارو گفت: “اگر پول داشتم داف مدل ۵۴ مو عوض میکردم زندانیا رو آزاد میکردم”
بعد مجریه ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!