نبرد یلدا با مورچه هایی که فرنی اش را خوردند . شکلک چاخو در دست .


درخواست کمک برای حل مشکل تشخیص مورچه در غذا

شلام شلام شلامی .
اوبم ، اوبی ، هام آیا . علامت سوال پفکی چا خا لو یی
من یعنی همینجوری ادامه ی مطلب…

۴ نفر این پست رو پسندیدن!

سوسکی که مرا خورد . شکلک فاتحه


شکلک اخمالویی .
شکلک با من خف نزنین . حرف ادامه ی مطلب…

۸ نفر این پست رو پسندیدن!