کیلویی فالوئر می خرند، میلیاردی سود می کنند


صدای ضبط شده منشی تلفنی ما را با دنیای تازه ای روبرو می کند؛ اینجا پول می گیرند و فالوئر و ممبر می فروشند. شاید در ابتدا مشتری هایشان تنها جوان های جویای نام بودند اما حالا اوضاع فرق ادامه ی مطلب…

۲ نفر این پست رو پسندیدن!