نگاه اجمالی به مسکن ایثارگران و معلولین عادی.

درود

تن محنت کشی دیرم خدایا
دل با غم خوشی دیرم خدایا
ز شوق مسکن و داد غریبی
به سینه آتشی دیرم خدایا

در گذشته تعهد داده بودیم تا مبحث مسکن را مورد پژوهش قرار دهیم الوعده وفا.

مقدمه
مسکن که همان منزل به لفظ دیگر است به محل سکونت و آرامش گویند

() محل سکونت مسکن جایگاه : همتش بین و دل وجان و شناخت کو کجا بگزید و مسکن گاه ساخت . ( مثنوی )

به خوبی میدانیم که جایگاه و اهمیت مسکن تا به کجاست شاید بتوان نیاز به مسکن و محل امن را از فطریات بشر دانست, این مقوله آن قدر ضروریست که جامعه بین الملل از شصت و هفت سال پیشتر به تنظیم و تصویب اسناد الزام آور در خصوص تامین مسکن افراد جوامع برای دول جهان پرداخته است.
این واقعیت تقریبا در همه اسناد الزام آور بالا دستی داخلی همه جوامع و دولتها و قوانین عادی آنها خود را با به وجود آمدن نهادهای مرتبط با مسکن بروز داده است.

در محیط بین الملل از جمله قوانینی که در مراجع ذیصلاح در خصوص مورد به تایید و تصویب رسیده است میتوان به, ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویبی ۱۹ ۴۸٫ پیمان های متعدد سازمان بین المللی کار ۱۹ ۴۸-۱۹ ۸۹٫ منشور بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ۱۹ ۶۶. منشور بین المللی حقوق سیاسی و فردی ۱۹ ۶۶٫٫ پیمان رفع تبعیض علیه زنان ۱۹ ۷۹. استراتژی جهانی سرپناه تا سال ۲۰۰۰ ، ۱۹ ۸۸. اسکان بشر و دستور کارهای کنفرانس های هبیتات تا ۱۹ ۹۶. اشاره کرد.

در سال ۱۹۹۱ «کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» سازمان ملل متحد توصیه های کلی شماره ۴ خود را در مورد «حق مسکن مناسب» به تصویب رساند. این سند جامع ترین
مفهوم «حق مسکن» را بیان کرده است. کمیته «حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی» حق مسکن را تنها «حق برخورداری از سرپناه» نمی داند. حق مسکن در این اعلامیه به معنی
برخورداری همه انسان ها از حق زیست در محیطی امن و آرام با حفظ عزت و کرامت انسانی است. شاخص هایی که مسکن مناسب را بیان می کنند، چنین اند:
۱ امنیت قضایی مالکیت
۲ دسترسی به خدمات، تسهیلات و زیربناهای سکونتی
۳ انطباق با استطاعت مالی نیازمندان
۴ قابلیت دسترسی برای آسیب دیدگان و محرومین
۵ مکان مناسب در محیط زیست سالم
۶ انطباق با نیازهای فرهنگی نیازمندان
۷ امنیت مالکیت

دوستان تدقیق فرمایید که این کمیته تصریح کرده دولتها وظیفه دارند افراد ناتوان خود را در تامین مسکن حمایت نموده تا این اقشار نیز صاحب مسکن شوند.

روند وضع پیمان نامهها و تعهدات بین المللی در رابطه با مسکن منجر به تشکیل ارگانهای دولتی و بعضا و بعدا غیر دولتی در کشورهای جهان شد در ایران نیز با تشکیل وزارت آبادانی و مسکن در سال ۱۳۴۳ و سپس وزارت مسکن و شهرسازی در سال ۱۳۵۳ قدم هایی در این راه برداشته شده است.

کشورهای جهان برای اینکه اهمیت مسکن و تعهد خود را در تامین و به رسمیت شناخته شدن این حق را نشان دهند در قانون اساسی خود به این موضوع پرداخته اند.
در قانون اساسی ایران در بند ۱۲ اصل ۳ و بند ۱ اصل ۴۳ و البته به خصوص اصل ۳۱ در فصل سوم به این مهم پرداخته شده است.

حال اصل ۳۱, قانون اساسی مملکت ایران.
در این اصل تصریح میگردد, داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانیست, دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستا نشینان و کارگران زمینهی اجرای این اصل را فراهم کند.

اکنون بررسی بیشتر این اصل.
مقنن محترم در قسمت اول این اصل تصریح میکند که داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانیست,
تدقیق فرمایید که داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته شده است.
به لحاظ اصولی عبارت هر فرد,عام بوده و تمام ایرانیها را در بر میگیرد حال میخواهد آن فرد زن باشد یا مرد معلول باشد یاخیر, و یا…

اکنون ما توجه شما را به ذیل این اصل جلب میکنیم که مشخص کننده وظیفه دولت در تامین این نیاز نسبت به اقشار ضعیف جامعه میباشد.
در قسمت ذیل این اصل میخوانیم.
, دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستا نشینان و کارگران زمینهی اجرای این اصل را فراهم کند.

همان طور که ملاحظه میفرمایید دولت به تصریح این بخش اصل, موظف گردیده تا با رعایت اولویت زمینهی دارا شدن مسکن افرادی که نیازمندترند را فراهم آورد و مقنن از روستا نشینان و کارگران به عنوان مصادیق افراد نیازمندتر یاد کرده و تصریح میگردد افراد نیازمند منحصر به این دو قشر نمیشوند.

از مصادیقی که میتوان برای افراد به گفته قانون نیازمندتر یاد کرد معلولین و زنان بی سرپرست و…. میباشد.
همگان میدانند که معلولین عزیز به دلایل گوناگون نسبت به دیگر اقشار جامعه از محرومیت و محدودیت بیشتر برخوردارند که این خصوصیات آنها را در زمره افراد نیازمند قرار میدهد
بنا بر این نیاز به یاد آوری نیست که از مصادیق لفظ نیازمندتر که در قانون آورده شده است همین معلولین هستند.
پس قطعا میتوان ادعا کرد که دولت مطابق این ضابطه موظف به رفع نیاز مسکن معلولین میباشد.

ما در جامعه خود, با دو نوع معلول سر و کار داریم گروهی که به دلایلی چون جنگ و مباحث مربوطه معلول شده اند و گروهی که به سبب عوامل طبیعی, که به این دسته معلولین عادی هم گفته میشود.

سعی میشود تا در دو بخش جدا وضعیت این دو قشر و حمایت دولت در خصوص مَسکن و نحوه اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی, مورد تدقیق قرار گیرد.

بخش نخست خدمات مسکن برای معلولین جنگی و وابستگان آنها.
جامعه ایثارگر محترم که ما حیات و عزت خود را مدیون این قشر هستیم و دِین این عزیزان بر ذمه آحاد جامعه معلوم و هر چه در جهت خدمت رسانی برای ایشان تلاش شود باز هم کوتائیهایی وجود خواهد داشت.

خدمات مسکن اما به عزیزان ایثارگر به طرق ذیل ارائه میگردد

۱ تامین و واگذاری زمین
در خصوص تامین زمین برای جامعه هدف دولت موظف میباشد که زمین مورد نیاز این عزیزان را با قیمت منطقه ای سال ۶۹ و اگر زمین مربوطه قیمت آن سال را نداشت باشد با قیمت اولین سالی که زمین قیمت منطقه ای داشته باشد محاسبه کرده و تامین نماید.
حال اگر تامین زمین با این شرایط غیر مقدور بود دولت موظف است که برای هر نفر در سال اول پنج میلیون تومان و در سالهای بعدی این مبلغ به اضافه محاسبه میزان تورم پرداخت گردد.
عزیزان دقت نمایید که قیمت منطقه ای بسیار پایینتر از قیمت بازاری آن میباشد.

شایان توجه است که جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر، آزادگان، همسران شهید و یا قیم قانونی فرزندان شهید (به نام فرزندان) نسبت به
دریافت زمین با شرایط فوق مشمول خواهند بود.
ضمنا این امر با هماهنگی بنیاد و وزارت مسکن و شهرسازی صورت خواهد گرفت.

۲ واگذاری منازل اجاره به شرط تملیک
در رابطه با عقد اجاره به شرط تملیک باید اشاره کنیم که مال در ملکیت فرد قرار نمیگیرد تا زمانی که آخرین قسط مقرر را بپردازد آنگاه مورد معامله به تملیک مستاجر در خواهد آمد پس فرد که ملک را به تصرف درمیآورد اجاره یا در ماهیت بهای مسکن به شکل اقساطی ماهیانه ثمن را در مدت معین به بایع منتقل میکند و در نهایت با اتمام پرداخت ملک در تملک وی درخواهد آمد.
حال که مختصری از ماهیت اجاره به شرط تملیک دانستیم بهتر است که تصریح کنیم وزارت راه و شهر سازی موظف است سالانه حداکثر سی درصد از منازل اجاره به شرط تملیک خود را با در نظر داشتن تعداد واجدین شرایط و متناسب با نیاز بنیاد به این امر اختصاص دهد.

۳ ارائه تسهیلات بانکی.
در نظر داشته باشید در اینگونه پروژههای بزرگ قطعا نیاز میشود که سیستم بانکی نیز به کمک دولت بشتابد و با آوردن منابع نقدی خود کمک شایانی را در خصوص رسیدن به مطلوب تا حد موثر نقش ایفا نماید.

همان طور که همگان میدانند این قشر محترم از امکانات کمتری برخوردارند و به همین جهت است که قانونگذار برای حمایت بیشتر این عزیزان را از پرداخت سود عادی به سیستم بانکی معاف کرده و در این خصوص پرداخت مبلغ چهار درصد کارمزد را برای ایشان در نظر گرفته است البته دولت موظف گردیده تا فاصله بین این عدد با عدد مقرر سود روز را به بانکهای عامل پر کند.
از این گذشته بانک میتواند حتی کمتر از میزان چهار درصد محاسبه کند و تصریح شده که بانک عامل تا مبلغ تعهدی و به اضافه کارمزد محاسبه کرده و نسبت به مبلغ دستآمده از مشمولین تضمین اخذ نماید.
مدتی که جهت بازپرداخت تسهیلات برای عزیزان مشمول در نظر گرفته شده است بیست سال میباشد و ضمنا لازم نیست که متقاضیان قبلا در بانک عامل افتتاح حساب کرده و یا معدل حساب داشته باشند.

در خصوص میزان تسهیلات اعطایی باید اشاره کنیم که این موضوع به دو فاکتور بستگی دارد نخست به محل سکونت فرد مشمول و سپس به گروهی که فرد در ان تعریف میشود.

به این معنا اگر مشمول در محلی سکونت داشته باشد که جمعیت آن بیش از یک میلیون نفر باشد میزان تسهیلات ویژه دوازده میلیون تومان و اگر زیر عدد فوق جمعیت داشته باشد چه شهر باشد چه روستا تسهیلات منظور ده میلیون تومان میباشد. البته شایان ذکر است که مشمولین میتوانند بیش از مبلغ یادشده نیز دریافت نمایند اما دیگر از معافیت پرداخت مازاد چهار درصد برخوردار نخواهند بود و شخص مزبور خود باید نسبت به پرداخت مبلغ تفاوت اقدام نماید.
اعداد بالا مطابق مصوبات هیئت دولت بعد از سال نخست متناسب با نرخ تورم اعلامی قابلیت افزایش تا به اضافه میزان تورم میباشند.
عزیزان مد نظر داشته باشند که جهت تضمینات بانکی اشخاصی که اسناد رسمی خرید دارند که همان اسناد و الا اگر عضو تعاونی مسکن یا مسکن آنها فاقد اسناد رسمی باشد از اوراق ضمانت آوری چون سفته یا تعهد کتبی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خود در خصوص مورد میتوانند استفاده نمایند, و بانک موظف است این گونه اسناد را بپذیرد.

در رابطه با گروهی از ایثارگران عزیز و بزرگوار که جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر همچنین آزادگان و فرزندان و همسران و والدین شهدا و فرزندان جانبازان بالای هفتاد درصد البته به میزان صد هزار نفر و تا پایان اعتبار قانون برنامه پنج ساله پنجم تسهیلات خرید یا ساخت مسکن اعطا نماید.
میزان تسهیلات نسبت به این گروه نیز بستگی به محل سکونت ایشان دارد اگر شهر محل سکونت این عزیزان دارای جمعیت بیش از یک میلیون نفر باشد این مبلغ چهل و پنج میلیون تومان و اگر محل سکونت آنها مرکز استان باشد این مبلغ سی و پنج میلیون تومان و اگر در سایر شهرها ساکن باشند این مبلغ بیست و پنج میلیون تومان و اگر محل سکونتشان روستا باشد این مبلغ پانزده میلیون تومان خواهد بود. اعطای این مبالغ تسهیلات بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن میباشد.

همچنین دولت مکلف است به جانبازان و آزادگان و خانواده شهدای دارای مسکن ناتمام و نامناسب که قبلا از وامهای کمتر از سقف وام مصوب در سال ۱۳۹۰ استفاده کرده اند, مابه التفاوت آن را با همان وثیقه قبل یا وثیقه جدید پرداخت نماید.

شایان ذکر است که این عزیزان میتوانند از کمک بلا عوض نیز استفاده کنند مشروط به اینکه اولا این اشخاص دارای مسکن باشند که این مسکن احتیاج به هزینههای تعمیری داشته باشد. در ثانی عزیزان مشمول در عسر و حرج به سر برند.و ثالثا از مساعدتهای مربوط به مسکن نیز استفاده ننموده باشند.
ضمنا مستاجران نیز میتوانند از تسهیلات ودیعه استفاده کنند.
در خصوص مشمولین این خدمات البته به غیر از مورد قانون برنامه پنج ساله پنجم میتوان این اشخاص را نام برد.
همسران, فرزندان و والدین شهدا, اسرا و مفقودالاثرها, جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و آزادگانی که فاقد مسکن بوده یا دارای مسکن نامناسب می باشند.
جانبازان و آزادگان متوفای مشمول این فصل که قبل از فوت از خدمات مربوط به مسکن برخوردار نشده اند, خدمات مرتبط به مسکن به همسران آنان که مسؤولیت حضانت فرزندان جانباز و آزاده را عهده دار می باشند و یا به قیم قانونی به نام فرزندان آنان اعطا می گردد. ضمنا جانبازان و آزادگان متأهل متوفی که دارای فرزند نباشند واگذاری خدمات مسکن مورد نظر به همسر آنان ارائه می گردد.

در پایان این بخش باید اشاره شود که مشمولین از معافیت هزینه های آماده سازی زمین, خدمات و تسهیلات مهندسی و شهری که حسب مورد به ایثارگران واجد شرایط تعلق می گیرد, و همچنین از پرداخت هرگونه هزینه انشعاب آب و فاضلاب, برق و گاز و پنجاه درصد هزینه خدمات انشعاب آنها برخوردار میباشند مشروط به اینکه احداث واحد مسکونی حد اکثر صد و بیست متر و محل تجاری بیست متر مربع مفید داشته باشد و این معافیت تنها برای یک بار خواهد بود.

بخش دوم خدمات مسکن برای معلولین عادی.
آنچه مشکلات معلولین را دو چندان میکند به واقع معلولیت ایشان نیست بلکه بازتاب معلولیت از شخصیت و برایند آن در وضعیت آنان در جامعه و در ذهنیت مدیران است
به بیانی سادهتر اصل مشکل معلولیت نیست جهل مرکب طرف مقابل است.
همه چیز برمیگردد به اشتغال, اگر فرد حال معلول باشد یا نه ممر درآمدی داشته باشد البته منظور شغل مولد به تعریف کارشناسان است عقلاییست که انتظار داشت با کمک و حمایت معمول دولت بتواند نیازهای خود از جمله مسکن را بر طرف نماید اما این در خصوص معلولین و در زمان حاضر انتظار نا بجا خواهد بود که توقع داشته باشیم معلولین با کمکهای معمول بتوانند نیازهای خود به ویژه مسکن را رفع کرده و برای ساخت مسکن با تعریفهای تخصصی که مسکن معلولین تعریف و لوازم خاص خود دارد به تنهایی و مستقلا اقدام نمایند.
دولت در ایران وفق قوانین بین المللی در خصوص معلولین به وضع قوانین دست زد و در سال ۸۳ با تصویب قانون حمایت نیازهای معلولین را به نوعی مد نظر قرار داد اما همگان دانند که این قانون به خلاف نام خود که از او به عنوان قانون جامع یاد میشود و به تصویب هم رسیده است اصولا دارای ویژگی جامعیت نیست و شاید به همین دلیل است که اکنون مدتیست دولت به فکر افتاده است تا مجددا دست به وضع و اصلاح قانون حمایت معلولین زند و سعی شود تا حد امکان موارد به دید جامع مد نظر قرار گیرد.
به هر حال در بخش مسکن حد اقل به نظر حمایت کافی به عمل نیامده است دلیل این ادعا نتیجه اجرای قانون در دنیای واقعیت و ملموس معلولین است.

اعضای حمایتی بهزیستی دو گروه هستند یکی معلولین و دیگر مددجویان.
معلول کسیست که وفق نظر کمیسیون پزشکی به مشکلات جسمی ذهنی و روانی مبتلا است.
اما مددجو لزوما معلول نیست و بنا به مشکلات اجتماعی نیازمند حمایت است, مثل زنان سرپرست خانوار
به قول اهل منطق, رابطه بین این دو عموم و خصوص مطلق است به این توضیح که همه معلولین مددجو هستند ولی همه مددجویان معلول نیستند.
قوانین و ضوابط بخش مسکن معلولین و مددجویان تحت پوشش زنان سرپرست خانوار را در اولویت قرار داده که من البته با آن زیاد موافق نیستم.
زیرا بنا بر اصل تبعیض مثبت, معلولین را باید مورد حمایت بیشتری قرار داد این باید, از سر وظیفه است نه ترحم.

خدمات مسکن به معلولین.
دولت در سال هشتاد و سه موظف گردید تا ده درصد از مسکنهای ساخته شده به معلولین اختصاص داده شود و در سال هشتاد و هشت به سی هزار مسکن و در سال هشتاد و نه به شصت هزار مسکن این عدد متغیر بود.

اعتبار لازم جهت خدمات رسانی در این حوزه از طرق ذیل صورت میگیرد.
۱ تسهیلات بانکی. ۲ کمکهای خیرین. ۳ کمکهای دولت از طریق بودجه سالیانه کشور.
۴ مشارکت معلولین.

۱ تسهیلات بانکی.
تسهیلات بانکی در دو حوزه اعطا میشود یکی در رابطه با ودیعه جهت فراهم سازی مسکن استیجاری که مبلغ قابل توجهی نیست, و دیگری در رابطه ساخت و ساز میباشد که در سال هشتاد و هشت مقرر گردید مبلغ بیست میلیون تومان به مدت بیست سال با مکس هجده ماهه و کارمزد چهار درصد به عزیزان معلول اعطا گردد.
اما در سالهای اخیر دیده شده که سود و بهره که تعریفی مجزا از کارمزد دارد اخذ میشود.
اکنون بعضی از خبرها حاکیست که دولت طرح مسکن امید را که یک بسته به نظر کاملی میآید و بخشی از آن مربوط به معلولین است را در سدد به انجام رساندن است که البته همه معلولین را ظاهرا تحت پوشش قرار نمیدهد بلکه خانوادههایی که معلول دارند و زیر پوشش بهزیستی یا کمیته امداد امام خمینی ره میباشند میتوانند از این بسته استفاده نمایند, مشروط به اینکه این خانوادهها دارای حد اقل دو معلول باشند.
ظاهرا این طور که مشخص است مشارکت معلولین یا خانواده ایشان جهت تامین هزینه لازم در این طرح تقریبا به حد ناچیزی خواهد رسید, و یکی از امکانهای ایجادی برای معلولین اختصاص وام کم بهره به میزان سی میلیون تومان میباشد.

۲ کمکهای خیرین.
خیرین عزیز واقعا در خیلی از موارد کارهایی انجام داده اند که به گفته مسئولین دولت حتی نمیتوانسته انجام دهد در بخش مسکن معلولین نیز این قشر دل سوز حاضر شده و کمک خود را ارائه میدهند.
اما کمک این عزیزان مشروط شده به عدم ادعا در خصوص مستحدثات که با یارانه جذب شده از سوی ایشان به وجود میآید و این تعهد به عدم ادعا باید کتبی باشد.

۳ کمکهای دولت از طریق بودجه سالیانه کشور.
همه ساله باید دولت محترم اعتباراتی جهت اختصاص به مسکن معلولین در بودجه ببیند و با تخصیص این عدد مسکن معلولین به اهداف از پیش تعیین شده خود برسد ما در این بخش چون در پایان سال مالی هستیم و دیگر این قانون بودجه جاری به عمرش زمانی باقی نمانده است از توضیح خودداری کرده و در زمان تصویب و تایید قانون منظور در وقت خود در صورت لزوم توضیحاتی بیان خواهیم کرد یا حد اقل متن مربوطه را در سایت منتشر خواهیم کرد.

۴ مشارکت معلولین.
به دلایلی که خود شما عزیزان مطلع هستید معلول نمیتواند در این قسمت کمک شایان توجه انجام دهد و نباید و اصولا نمیتوان از معلولین انتظار داشت که بتوانند در این خصوص مشارکت موثری داشته باشند ولی متاسفانه حد اقل طبق دیده های ما دقیقا بر عکس عمل میشود و گاها از معلول تقاضا میشود تا سی و پنج میلیون تومان آورده داشته باشد شما خود قضاوت نمایید که اگر معلولی بتواند سی و پنج میلیون تومان تامین کند دیگر احتیاجی به کمکهای بهزیستی نداشته و نمیتوان به این معلول توان خواه اطلاق کرد و این معلول دیگر بازتوان شده
خخخ
در بعضی موارد به بهزیستی اجازه داده شده که اموال سرمایه ای خود را به فروش رساند و این مبلغ را در سهم آورده معلولین محاسبه کرده و به ساخت مسکن اختصاص دهد.
با این همه ظاهرا مشکل بر طرف نگردیده زیرا معلولین از پرداخت مبالغ تقاضا شده از سوی بهزیستی خود را ناتوان میبینند و برای اینکه از موضوع به کلی محروم نشوند متاسفانه مجبور میشوند تا با اشخاص ثالث به مصالحه دست زنند و با اخذ مبالغ بعضا ناچیز مسکن مربوطه را به آنها منتقل نمایند که نهایتا این اقدام معلول را صاحب مسکن نمیکند و تا زمانی که بار آورده معلولین در این خصوص با واقعیات موجود سنجیده نشود و همچنان از این عزیزان درخواستهای پیشین وجود داشته باشد وضعیت همین گونه, باقی خواهد ماند.

در پایان این بحث باید اشاره نمایم که معلولین از پرداخت هزینههای آماده سازی و انشعابات و پرداخت هزینههای پروانه ساخت و عوارض شهرداری معاف خواهند بود.
همچنین زمین مورد نیاز به قیمت کارشناسی در اختیار معلولین قرار خواهد گرفت.

معلولین نیازمند مشمول عبارتند از.
۱ معلولینی که به هیچ وجه از بهزیستی کمک بلا عوض در خصوص مسکن اخذ نکرده باشند.
۲ از تسهیلات مسکن تا کنون استفاده نکرده باشد.
۳ مسکن یا زمین با سند رسمی به نام آنها نباشد
۳ یا مجرد باشد یا بیست و پنج سال سن داشته باشد.
البته اولویت با زنان سرپرست خانوار و متاهلین است.
این بود در رابطه با افرادی که مسکن ندارند ولی در خصوص معلولینی که مسکن دارند اما مسکنشان به لحاظ استندارد معمول مناسب سازی جهت استفاده آسانتر نیست دولت موظف است اعتباراتی جهت اعمال استندارد لازم از جمله آسانسور رمپ و… شده است.

ما رفتیم زن بگیریم, پدرِ دختر گفتش که آقا شما از خودت مسکن دارید گفتیم خیر گفت پس زن بی زن.
رفتیم ثبت نام کنیم برای مسکن, مسئولِ گفتش متاهلی گفتیم خیر, گفت خوش آمدی ما به مجردها مسکن نمیدهیم.
خداااااااااا مگر ما توپ فوتبالیم
خخخ

عطا
به به از این بهتر نمیشه
والله
هم مسکنو مالو کلا زندگی داریم و هم علم و دانش اگر خدا قبول بکنه.

سعدی میگوید
دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بیفایده کردند. یکی آنکه اندوخت و نخورد و دیگر آنکه آموخت و نکرد
علم چندانکه بیشتر خوانی
چون عمل در تو نیست نادانی
نه محقق بود نه دانشمند
چارپائی بر او کتابی چند
آن تهی مغز را چه علم و خبر
که برو هیزم است یا دفتر

عطا
سلام آقا سعدی دوست عزیز ما.
داداش خیلی به ما لطف داری هااا.
یعنی چی اون وقت.
ببین ما که هر چه به مدیران شب روشن تذکر دادیم تا با امثال شما برخورد کنند که گویا تذکری نداده ایم ولی اگر بخواهید ادامه دهید به جان شما بوستان و گلستان را از کامپیوتر خود ریموو خواهیم کرد تا بدانید با چه کسی طرف شدید.
خخخ
دوستان موفق باشید.

درباره عطا

عطا هستم و دیگر هیچ.
این نوشته در اطلاع رسانی, مسائل مربوط به نابینایان عزیز ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

10 دیدگاه دربارهٔ «نگاه اجمالی به مسکن ایثارگران و معلولین عادی.»

 1. gentleman می‌گوید:

  درود خب من همچنان به اول شدن ادامه بدم تا مجتبی بیاد حالشو ببره خخخ
  اما در مورد مسکن واقعا کارهای بزرگی باید انجام بشه بنظر من ۲ نکته مهم مسکن یکیش کیفیت و دیگری قیمته که حرف اولو میزنه
  باسپاس

 2. سلام داداش! خوب جنتلمن طلا رو ازم گرفت تا کسی نیومده نقره رو به دست بیارم
  عطاجان در مورد مسکن من به کیفیت و قیمت و حالا یکم هم جادار باشه اهمیت میدم

 3. سعید پناهی می‌گوید:

  سلام.
  به نظر من هیچی خونه ویلایی نمیشه.
  مث خونه خودمون.
  مخصوصن که ی زیرزمین هم داشته باشه ۱۲ متری آدم اونجا بره و حسابی تو فضای مجازی گم بشه, باز مث خودم.
  مرسی عطا.
  مبحث جالبی بود.

  • عطا می‌گوید:

   سلام.
   تفاوت بین پولدارها و ما فقیراست خب.
   شما ویلایی دارید با زیر زمین.
   و ما اما نه بی زیر زمین نه با زیر زمین.
   راستی سعید قناری رو نگفتی.
   آقا جان ی سوال.
   شما چرا به این سعدی که تو همه پستهای من میادش و به من توهین میکنه چیزی نمیگی هان.
   توضیح میخام باشه.
   خخخ
   تشکر از تو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *