حتمً دقیق بخونید بخش پایانی و مهم کتاب آیین مسلمانی/حق یاری رسانی به ظالم و مظلوم

ظلم بزرگترین گناهان
از دیگر حقوق مسلمان آن است که او را ـ چه در جایی که ظالم است و چه در جایی که مظلوم است ـ یاری کنند. اگر ظالم است یاری کردنش به این است که او را از ظلم باز دارند و اگر مظلوم است او را در گرفتن حقش کمک کنند.
بی‌تردید از زمره بزرگترین گناهان، ظلم است.
«ظلم عبارت است از ضایع کردن حقوق، خواه از خود باشد و یا از دیگری، در جهت مادی باشد یا معنوی.» [۱]
و بالاترین ظلم و تجاوز به حقوق، ظلم نسبت به خداوند متعال و تضییع حقوق او، و اهانت به حدود الهی می باشد.

مرحوم نراقی می‌نویسد: «و از برای ظلم معنی دیگر است که عبارت است از: ضرر و اذیت رسانیدن به غیر؛ از کشتن و یا زدن [گرفته، تا]
دشنام و فحش دادن یا غیبت کردن یا مال [دیگری] را به غیر حق تصرف کردن و گرفتن، یا غیر اینها
از کردار یا گفتاری که باعث اذیت غیر باشد.» [۲]
امام صادق علیه السلام می فرمایند: «پدرم می‌گفت: از ظلم بپرهیزید، چراکه دعای مظلوم به آسمان صعود می‌کند.» [۳]
و امیرالمؤمنین علیه السلام در پاسخ به این سؤال که بین آسمان و زمین چه مقدار فاصله است، می‌فرماید: «میان آسمان و زمین به اندازه کشیده شدن یک آه، و دعای یک مظلوم، فاصله است.» [۴]
و می‌فرمایند: «کارگرترین تیرها، دعای مظلوم است.» [۵]
و می‌فرمایند: «از دعای مظلوم بترسید، زیرا خداوند بزرگوارتر از آن است که حقّی از او خواسته شود و ندهد.»[۶]
و رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند: «چهار نفر هستند که دعایشان بر نمی‌گردد تا آنگاه که درهای آسمان گشوده شود و این دعاها به عرش برسد. یکی دعای پدر برای فرزندش، دیگری دعای مظلوم درباره کسی که به او ظلم کرده است، سوم دعای عمره گزار تا آنگاه که به وطن خویش بازگردد، و چهارم دعای روزه‌دار تا وقتی که افطار کند.» [۷]
پس همه باید در دست یافتن به عدالت اقدام کنیم و باور داشته باشیم که خداوند چیزی زیبا تر از عدالت خلق نکرده است و همه از ظلم بپرهیزیم و یقین بدانیم که کمک به مظلوم از بالاترین عبادت هاست.
امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرمایند: «بهترین عدالت، یاری مظلوم است.» [۸] و رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله می‌فرماید: «هر کس حق مظلومی را از ظالمی بگیرد، با من در بهشت همنشین خواهد بود.» [۹] و از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت شده است که خطاب به امام حسن و امام حسین علیهما السلام می‌فرمود:
«حق بگویید، برای ثواب آخرت کار کنید و یاور مظلومان و دشمن ستمکاران باشید.» [۱۰]
و امام صادق علیه السلام می فرمایند: «هیچ مؤمنی نیست که مؤمن مظلومی را یاری رساند مگر آنکه فضیلت این عمل او، از یک ماه روزه و اعتکاف در مسجدالحرام بیشتر باشد. و هیچ مؤمنی نیست که برادر مؤمنش را ـ که می‌تواند یاری رساند ـ کمک کند، مگر اینکه خداوند او را در دنیا و آخرت یاری می‌رساند
و هیچ مؤمنی نیست که برادرش را تنها و بی‌یاور گذارد ـ در حالی که میتواند او را یاری کند ـ مگر اینکه خداوند اورا در دنیا و آخرت بی یاور میگذارد.» [۱۱]
رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند: « هر کس ظالمی را کمک کند، خداوند آن ظالم را بر خود او مسلّط می‌کند.» [۱۲]
و امام صادق علیه السلام می فرمایند:«هرکس ستمگری را در ظلم بر ستمدیده کمک کند، خداوند تا وقتی که آن فرد از کمک به ظالم دست بردارد، از او خشمگین است.» و سنگین تر روایتی است که از رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد شده که می‌فرمودند:
«هر کس با ظالمی همراه شود تا او را کمک کند در حالی که می‌داند او ظالم است، از اسلام خارج شده است.» [۱۳] و می‌فرمودند:«از ظلم بپرهیزید، زیرا ظلم تاریکی روز قیامت است.»
همچنین امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه می‌گویند: «اللهم انّی اعتذر الیک من مظلومٍ ظلم بحضرتی فلم انصره:[۱۴] خدایا، من از تو عذر می‌خواهم درباره مظلومی که در حضور من به او ظلم شد و من یاری‌اش نکردم».
همچنین رسول خدا صلی الله علیه و آله در حدیث قدسی از خداوند سبحان نقل می‌کند که فرمود: «غضب من شدید است بر ظالمی که ظلم می‌کند بر کسی که هیچ یاوری جز من ندارد.» [۱۵]
همچنین مرحوم کلینی در کافی از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند که وقتی هنگامِ رحلتِ پدرم امام سجاد علیه السلام فرارسید، مرا به سینه‌اش چسباند و گفت: «پسرم تو را به آن چیزی وصیت می‌کنم که پدرم [امام حسین علیه السلام] در لحظه مرگش به من وصیت کرد و به چیزی که امیرالمؤمنین به امام حسین علیهما السلام وصیت کرده بود و آنگاه فرمود: «پسرم، بترس از ظلم کردن بر کسی که جز خدا کمک کاری ندارد.» [۱۶]
امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرمایند: «آگاه باشید که ظلم سه گونه است: ظلمی که بخشیده نمی‌شود، ظلمی که توسط خداوند مورد بازخواست واقع می‌شود و ظلمی که بخشوده می‌شود.
ظلمی که هرگز بخشیده نمیشود، شرک به خداوند است؛ چنانکه میفرماید: ان الله لایغفر أن یشرک به: [۱۷] خداوند (هرگز) شرک را نمیبخشد. و ظلمی که بخشیده می‌شود، ظلمی است که انسان با ارتکاب برخی از گناهان کوچک به خود می‌کند.
و اما ظلمی که مورد بازخواست خداوند قرار می‌گیرد، ظلمی است که مردم نسبت به هم می‌کنند.» [۱۸]
نکته: از جمله وسوسه های شیطان آن است که همواره رفتارهای بد ما را در چشم خودمان زیبا جلوه می دهد.
تکبر میکنیم ولی شیطان در قلب ما، ان را استقامت جلوه گر می سازد.
دروغ می گوییم ، آن را مصلحت می نامد.
تحقیر میکنیم ، آن را شکست متکبرین می خواند.
غیبت میکنیم ، آن را گام نهادن در « از بین بردن بدعت ها » می داند.
چنین است که شیطان از هردریچه قلب وارد میشود و انسان را به فلاکت می اندازد.
توجه کنیم که از زمره کلمات آموزنده امیرالمؤمنین علیه السلام آن است که می‌فرماید:
«ظالم‌ترین مردم کسی است که ظلم خود را به عنوان عدل خود به حساب آورد!» [۱۹]
واین نیست مگر به سبب آنکه در این هنگام گناهکار نه تنها از کردار و رفتار خویش شرمنده و پشیمان نمی شود ، بلکه همان گناه باعث غرور و عجب در او شده و خود را از زمره اولیاء الله به حساب آورده
از مردمان انتظار تکریم دارد و همین او را به گناهان بیشتر می کشاند.
پس همواره باید خود را و اعمال خود را رصد کنیم
و مراقب باشیم که به اسم دینداری و شریعت مداری ، در چاه گناه و فلاکت نیفتیم
و به توهم آنکه خدا را عبادت میکنیم ، سر از منزل گاه شیطان در نیاوریم.
نکته آخر آن که نراقی می نویسد: «در هنگامی که حضرت سجاد علیه السلام را وفات رسید، به حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود که «ای فرزند، زنهار ظلم نکنی بر کسی که دادرسی به غیر از خدا نداشته باشد؛ چه را که او را چون کس دیگر نباشد، دست به درگاه مالک الملوک، برمی‌دارد و منتقم حقیقی را بر سر انتقام می‌آورد.»[
پس به هوش باش که ]بیچارگانِ بی‌کس را نیازاری که کس بیکسان در مقام آزار تو برآید.
از حضرت امام محمد باقر علیه السلام مروی است که هیچ کس نیست که به دیگری ظلم کند، مگر اینکه خدا به آن ظلم، او را می‌گیرد، در جان او یا مال او.
مردی که مدتی والی موضعی بود، به خدمت آن والی امامت [امام باقر علیه السلام] عرض کرد: که آیا توبه از برای من هست؟ فرمود نه، تا هر که بر ذمه تو حقّی دارد، به وی رسانی.
و نیز از آن حضرت مروی است که: آنچه مظلوم از دین ظالم می‌گیرد، بیش از آن چیزی است که ظالم از مظلوم می‌ستاند
زنهار! ای ظالم دست نگه‌دار، که دستی بالای دست تو هست. بر خود بترس که تواناتر از توئی، در کمین است.
روز قیامت را به‌یاد آور، و زمان مؤاخذه را در نظر بگیر و خود را در حضور پروردگار خود ایستاده بین،
و مستعد جواب ظلم و ستم بر بیچارگان شو، و جواب آنها را مهیا کن.
و با وجود اینها همه، خود ظلم و ستم باعث پریشانی رعیت و موجب ویرانی می‌گردد،
چنانچه حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده‌اند که: «خرابی معمورها از جور و ستم حکام است» و دیگر می‌فرماید:«هر که بر رعیت خود ظلم کند یاری دشمنان خود کرده [است].» [۲۰]
برگرفته از سخن پایانی کتاب
امام صادق(ع) می فرماید:خدا به چیزی بالا تر از ادای حق مؤمن عبادت نشده است(کافی/ج۲/ص۱۷۰)
پس لحظه ای بیاندیشیم و به این نحوه در مسیر عبادت خدای سبحان گام برداریم.
اما آن چه بیش از هر چیز از اهمیت بر خوردار است آن است که به آنچه گفتیم و خواندیم عمل کنیم . چه بسیار که می گوییم و عمل نمی کنیم و چه بسیار مشمول خطاب خداوند متعال واقع می شویم که«چرا به آنچه می گویید عمل نمی کنید»
نگارنده از مؤمنین و همه برادران وخواهران ، عاجزانه می خواهد که او را از دعای خیر فراموش نکنند
و خویش را برای عمل به دستورات رسول خدا آماده کنند.
برگرفته از سایت سید حسن خمینی
[۱] . تفسیر روشن، ج۳، ص۲۵۳٫
[۲] . مرحوم نراقی، معراج السعاده، ص۳۶۲٫
[۳] . شیخ کلینی، الکافی، ج۲، ص۵۰۹٫
[۴] . بحار الانوار، ج۱۰، ص۸۸٫
[۵] . غرر الحکم، ۲۹۷۹، به نقل از: ری شهری، میزان الحکمه، ج۲، ص۱۷۸۱٫
[۶] . غرر الحکم، ۲۵۱۰، به نقل از: ری شهری، میزان الحکمه، ج۲، ص۱۷۸۱٫
[۷] . شیخ کلینی، الکافی، ج۲، ص۵۱۰٫
[۸] . میزان الحکمه، ج۲، ص۱۷۸۰٫
[۹] . بحار الانوار، ج۷۵، ص۳۵۹٫
[۱۰] . بحار الانوار، ج۹۷، ص۹۰٫
[۱۱] . شیخ صدوق، ثواب الاعمال، ص۱۴۷٫
[۱۲] . هندی، کنز العمال، ج۳، ص۴۹۹٫
[۱۳] . هندی، کنزالعمال، ج۳، ص۴۹۹٫
[۱۴] . صحیفه سجادیه، دعای۳۹٫
[۱۵] . شیخ طوسی، الامالی، ص۴۰۵٫
[۱۶] . مرحوم کلینی، کافی، ج۲، ص۹۱٫
[۱۷] . سوره نساء، آیه۴۸٫
[۱۸] . نهج البلاغه، خطبه۱۷۶٫
[۱۹] . غرر الحکم، حکمت ۳۳۴۶٫
[۲۰] . نراقی، معراج السعاده، ص۳۶۲٫

۲ نفر این پست رو پسندیدن!

درباره ثنا

به نام الله مهربان خدایی که با نهایت لطف و رحمتش زندگی بخشید و قطعه ای از پازل هستی قرارم داد امید که آنی بشوم که او دوست دارد. همو که راههای تازه و درهای پیروزی را با کلیدهای طلایی مهرش میگشاید و آدمی را با دوستی مهربانی تلاش در راهش و توکل به خود به موفقیتهای چشمگیر میرساند.لیلا غلامی هستم ساکن شهرستان دوست داشتنی و خوب جهرم نابینا لیسانس روانشناسی و در مسیر موفقیتم با تکیه بر خدای بزرگ که درسهایی به من داد که متوجه بشم بهترینم خودش هست و عالیترین زندگی برام در دست خودش و من هرچه از او درس میگیرم بیشتر از نعمت هاش و زندگی لذت میبرم.خدایی که با همه وجود فهمیدم اگر قدمی برداری و حرکتی کنی قدمهای پر برکتش رو برات بر خواهد داشت و اگر دریچه ای از سمت نور رو گشودی درهای رحمتش رو پیاپی به سمتت باز خواهد کرد.جستجوگر و حقیقت طلبم دغدغه های من روشن شدن حق نابودی باطل در همه ابعاد زندگی و علم و پیروزی حقیقت و راستیهاست.برخی فعالیتها علایق و افتخارات مهم:انتقال پیامهای مهم در جهت هدفی مهمتر.فعالیتهای قرآنی و فرهنگی مجازی و بیرونی.شناخت مبانی روانشناسی حقیقی مهدویت طب سنتی اسلامی و خودشناسی.استفاده از رسانه های جمعی منور کتابها و مقالات و برنامه های متنوع و مفید.و مهمتر اینکه یادگار شهیدم داییهایی که دوستان قدیمی و تازه من هستند آشنایانی مهربون و خانواده ای با درک هوادار و دلسوزی دارم و امامی که همه جا و همه وقت در نهایت محبت مرا میفهمد و اگر چشمهای زخم خورده از تیر خطاهای خود و بیگانه به سمتمان را از این آلودگی پاک کنیم میفهمیم که او و خاندان پاکش و کلام خدایش با تک تک ما چنینند...
این نوشته در کتاب, مذهبی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

8 دیدگاه دربارهٔ «حتمً دقیق بخونید بخش پایانی و مهم کتاب آیین مسلمانی/حق یاری رسانی به ظالم و مظلوم»

 1. سلام بر شما سرکار خانم غلامی از اینکه در طول این مدت با گذاشتن کتاب آیین مسلمانی باعث شدید ما چیزهای زیادی یاد بگیریم از شما تشکر بسیار دارم تلاش شما در طول این مدت جای تغدیر بسیار داره واقعا دستتان درد نکنه مرسی

 2. ثنا می‌گوید:

  سلام خیلی خوبه و باعث خوشحالی
  ممنون و خواهش میکنم وظیفه بود
  لطف دارید موفق باشید

 3. عطا می‌گوید:

  سلام مثل همیشه استفاده کردیم. تشکر.

 4. حسین آذری می‌گوید:

  سلام ثنا خانم قسمت پایانی هم خوب بود و سپاسگزارم که نکاتی رو برای ما یادآور شدید.

 5. سعید پناهی می‌گوید:

  سلام..
  عالی بود.
  دست شما درد نکنه که این کتاب را قسمت به قسمت برای ما قرار دادین.
  باتشکر.

 6. ثنا می‌گوید:

  سلام و ممنون از برادران بزرگوار لطف دارید خدا رو شکر و انشا الله به بهترین نحو مفید فایده بوده باشه و بشه با آرزوی موفقیت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *