و اما اعلام نتایج و اسامی برندگان

ضمن عرض سلام و تبریک عید سعید فطر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما بازدید کننده ی گرامی
ابتدا لازم میدانیم از طرف کادر مدیریت سایت شب روشن از همه ی شرکت کنندگان تشکر به عمل آوریم, و انشا الله که توانسته باشیم ساعات خوشی را برای شما به ارمغان آورده باشیم.
همانطور که میدانید هدف ما از گذاشتن این مسابقات نشر قرآن و بالا بردن دانش قرآنی شما عزیزان بود, هر چند که در این شکی نیست که اطلاعات همه ی شما شب روشنیها از ما بیشتر است.

و جوایزی را که در نظر گرفتیم صرفا جهت قدر دانی از شما دوست داران قرآن است, هر چند ناقابل

و اما نتایج مسابقه به شرح زیر میباشد.

 • نفر اول: سرکار خانوم رقیه شفیعی, با ۲۸ پاسخ صحیح و ۲ غلط
 • نفر دوم: جناب آغای اسماعیل ستار با ۲۷ پاسخ صحیح و ۳ غلط
 • نفر سوم: جناب آغای حمیدرضا آبروشن با ۲۷ پاسخ صحیح و ۳ غلط

در پایان لازم به ذکر است که بین نفر دوم و سوم قرعه کشی به عمل آمده, و ترتیب برندگان انتخاب شدند که جوایز آنها به زودی بهشان تقدیم خواهد شد.

و اما کلید مسابقه

۱- بر اساس آیه ۲۹ سوره مریم هنگامی که حضرت مریم به کودک خود اشاره کرد تا قوم با او سخن بگویند آنها چه پاسخی دادند؟

 • ۱) چگونه با کودکی که در گاهواره است سخن بگوییم؟
 • ۲) چرا ما را مسخره میکنی؟
 • ۳)آیا در این حال روزه سکوت لازمست؟
 • ۴) با این کار بر گناه خویش می افزایی.

پاسخ صحیح گزینه ی ۱

۲- با توجه به آیات ۲۵ تا ۳۵ سوره طه کدام گزینه جزء درخواستهای حضرت موسی از خداوند نبود؟

 • ۱) گره از زبانم بگشای
 • ۲) وزیری از خانواده ام برای من قرار ده
 • ۳) کارم را بر من آسان کن
 • ۴) مرا در مقابل فرعون ثابت قدم بدار

پاسخ صحیح گزینه ی ۴

۳- بر اساس آیه ۸۷ سوره انبیاء دعای حضرت یونس چه بود؟

 • ۱) مرا از این عذاب نجات بده و گناهم را بر من ببخشای
 • ۲) جز تو معبودی نیست منزهی تو من از ستمکاران بودم
 • ۳) خداوندا به من سختی رسیده است و تو رحم کننده ترینی
 • ۴) پروردگارا از نزد خود رحمت و بخشش را بر من فرو فرست

پاسخ صحیح گزینه ی ۲

۴- با توجه به آیه ۷۳ سوره حج گزینه صحیح کدامست؟

 • ۱) مثالی که خداوند زده است ضعف معبودان دروغین را نشان میدهد
 • ۲) کافران همواره در پی آفرینش موجودات و هماوردی با خدا هستند
 • ۳) معبودان دروغین از خود کوچکترین توان دفاعی ندارند
 • ۴)گزینه های ۱ و ۳

پاسخ صحیح گزینه ی ۴

۵- نظر به آیه ۱۱ سوره مؤمنون، افراد با ایمان چه چیز را ارث میبرند

 • ۱) بخشش الهی
 • ۲) خشنودی خداوند
 • ۳) بهشت برین
 • ۴) رحمت و عنایت خداوندی

پاسخ صحیح گزینه ی ۳

۶- در آیه ۳۴ سوره نور هدف از نزول آیات روشن، موعظه برای چه کسانی بیان شده است؟

 • ۱) تسلیم شدگان
 • ۲) ایمان آورندگان
 • ۳) پرهیزکاران
 • ۴) اهل تعقل

پاسخ صحیح گزینه ی ۳

۷- در آیه ۷۴ سوره فرقان دعای عباد الرحمان چیست؟

 • ۱) پروردگارا از همسران و فرزندانمان مایه روشنی چشم ما قرار ده
 • ۲) پروردگارا ما و فرزندانمان را تسلیم فرمان خودت قرار ده
 • ۳) پروردگارا ما و فرزندانمان را در برابر شیطان ثابت قدم بدار
 • ۴) پروردگارا فرزندانی صالح به ما عنایت فرما

پاسخ صحیح گزینه ی ۱

۸- در کدام گزینه از صفات مطرح شده از سوی حضرت ابراهیم برای خداوند در آیات ۷۸ تا ۸۲ سوره شعرا نیامده است؟

 • ۱) کسی که مرا خلق و هدایت کرده است
 • ۲) کسی که مرا زنده میکند و مرا میمیراند
 • ۳) کسی که شفا دهنده من در بیماریست
 • ۴) کسی که هیچگاه مرا تنها نگذاشته

پاسخ صحیح گزینه ی ۴

۹- در آیه ۸۸ سوره نمل خداوند کوهها را چگونه توصیف میکند؟

 • ۱) سرسبز و گاه پوشیده از ابر
 • ۲) ثابت اما در واقع در حرکت به مانند ابر
 • ۳) همچون میخی بر پیکر زمین
 • ۴) استوار و ثابت چون ستونهای محکم

پاسخ صحیح گزینه ی ۲

۱۰- در آیه ۲۵ سوره قصص حالت راه رفتن دختر حضرت شعیب چگونه توصیف شده است؟

 • ۱) در نهایت حیا
 • ۲) با آرامش
 • ۳) همراه با غرور
 • ۴) با حالتی تند

پاسخ صحیح گزینه ی ۱

۱۱- آیه ۵۶ سوره ی انکبوت خطاب به چه کسانیست؟

 • ۱) مسلمانان
 • ۲) منافقین
 • ۳) مؤمنانی که در سرزمین کفار زندگی میکنند
 • ۴) بندگانی که ایمان آورده اند

پاسخ صحیح گزینه ی ۴

۱۲- طبق آیه ۳۶ سوره ی روم, هنگامی که به انسانها به واسطه ی رفتار خودشان بدی میرسد, چه عکس العملی نشان میدهند؟

 • ۱) کفران میورزند
 • ۲) به عطاعت شیطان روی میاورند
 • ۳) نا امید میشوند
 • ۴) آن را به خداوند و رسولش نسبت میدهند

پاسخ صحیح گزینه ی ۳

۱۳- با استناد به آیه ی ۳۳ سوره ی احزاب, خداوند زنان پیامبر را از چه کاری باز میدارد؟

 • ۱) در خانه ماندن
 • ۲) نافرمانی از پیامبر
 • ۳) خودآرایی به شیوه ی زنان جاهلیت
 • ۴) سخن گفتن با مردان نامحرم

پاسخ صحیح گزینه ی ۳

۱۴- آیه ی ۱۴ سوره ی سبأ به کدام واقعه اشاره دارد؟

 • ۱) مرگ حضرت سلیمان ع)
 • ۲) عذاب قوم سبا
 • ۳) سلطنت حضرت سلیمان ع)
 • ۴) سلطنت حضرت داوود ع)

پاسخ صحیح گزینه ی ۱

۱۵- ترتیب درست داستان پیامبران در صوره صافات از آخر به اول کدام است؟

 • ۱) لوط, نوح, الیاس, موسی و هارون, ابراهیم, یونس
 • ۲) یونس, لوط, الیاس, موسی و هارون, ابراهیم, نوح
 • ۳) یونس, نوح, لوط, ابراهیم, موسی و هارون, الیاس
 • ۴) لوط, نوح, ابراهیم, موسی و هارون, یونس, الیاس

پاسخ صحیح گزینه ی ۲

۱۶- بر اساس آیات ۱۷ و ۱۸ صوره ی صاد, کوهها هر صبح و شام با چه کسی به تسبیح خدا می پرداختند؟

 • ۱) حضرت سلیمان ع)
 • ۲) حضرت طالوت ع)
 • ۳) حضرت داوود ع)
 • ۴) حضرت یعقوب ع)

پاسخ صحیح گزینه ی ۳

۱۷- آیه ی ۴۴ سوره ی زُمَر, شفاعت را از آن چه کسانی میداند؟

 • ۱) خداوند
 • ۲) خداوند و پیامبر اکرم ص)
 • ۳) خداوند, پیامبر و شهدا
 • ۴) خداوند و همه ی بندگان صالحش

پاسخ صحیح گزینه ی ۱

۱۸- طبق آیات ۴۷ و ۴۸ سوره ی قافر, نزاع بین چه کسانی در میگیرد؟

 • ۱) انسان و شیطان
 • ۲) مستضعفان و مستکبران
 • ۳) کافران و منافقان
 • ۴) مؤمنان و مشرکان

پاسخ صحیح گزینه ی ۲

۱۹- بر اساس آیه ی ۵۳ سوره فصلت, خداوند نشانه های خود را در چه اموری مینمایاند؟

 • ۱) آسمانها و زمین
 • ۲) جهان و وجود انسان
 • ۳) افقهای دوردست
 • ۴) جهان و تمامی موجودات

پاسخ صحیح گزینه ی ۲

۲۰- در کدامیک از سوره های زیر, دو آیه به حروف مقطعه اختصاص یافته است؟

 • ۱) دوخان
 • ۲) جاسیه
 • ۳) شوری
 • ۴) زخرف

پاسخ صحیح گزینه ی ۳

۲۱- در کدام یک از آیات جزء ۲۶ تمام حروف الفبای عربی به کار رفته است؟

 • ۱) آیه ۲۹ سوره ی فتح
 • ۲) آیه ۱۲ سوره ی محمد ص)
 • ۳) آیه ۲۹ سوره محمد ص)
 • ۴) آیه ۱۲ سوره ی فتح

پاسخ صحیح گزینه ی ۱

۲۲- در ۵ جزء پایانی قرآن کریم، چند سوره با حروف مقطعه آغاز میشوند؟

 • ۱) ۱
 • ۲) ۲
 • ۳) ۳
 • ۴) ۴

پاسخ صحیح گزینه ی ۳

۲۳- با توجه به آیات سوره ی عصر همه ی انسانها در زیان هستند مگر کسانی که:

 • ۱) ایمان آورده و عمل شایسته انجام دهند
 • ۲) به حق سفارش کردند
 • ۳) به صبر سفارش کردند
 • ۴) همه ی موارد

پاسخ صحیح گزینه ی ۴

۲۴- آخرین سوره ای که بطور کامل و یک جا بر پیامبر نازل شده است کدام است؟

 • ۱) سوره کوثر
 • ۲) سوره توحید
 • ۳) سوره نصر
 • ۴) سوره ی ناس

پاسخ صحیح گزینه ی ۳

۲۵- چند سوره ی قرآن کریم با کلمه ی «قُل» آغاز میشوند؟

 • ۱) ۴
 • ۲) ۵
 • ۳) ۶
 • ۴) ۷

پاسخ صحیح گزینه ی ۲

۲۶- نام دیگر این سوره امام حسین ع) است:

 • ۱) سوره غاشیه
 • ۲) سوره فجر
 • ۳) بلد
 • ۴) شمس

پاسخ صحیح گزینه ی ۲

۲۷- با توجه به آیه ی ۹ سوره ی مجادله مؤمنان از حرف زدن در گوشی منع شده اند مگر اینکه:

 • ۱) در باره ی صدقه دادن به فقرا صحبت کنند
 • ۲) در باره تأمین سلاح برای جهاد صحبت کنند
 • ۳) موضوع صحبت نیکی و پرهیزکاری باشد
 • ۴) قبل از صحبت در گوشی از مراجع دینی مجوّز گرفته باشند.

پاسخ صحیح گزینه ی ۳

۲۸- خداوند در آیه ی ۲۰ سوره ی حشر اهل بهشت را چه نامگذاری میفرماید؟

 • ۱) فائِزون
 • ۲) مُفلِحون
 • ۳) مُتَّقون
 • ۴) مُؤمِنون

پاسخ صحیح گزینه ی ۱

۲۹- خداوند در آیه ی ۵ سوره ی جمعه چه کسانی را به الاغهائی تشبیه کرده که کتاب حمل میکنند؟

 • ۱) منافقانی را که به گمان خود پیامبر را فریب میدهند
 • ۲) حافظان و تلاوت کنندگان تورات را که به احکام آن عمل نمیکنند
 • ۳) مسلمانانی را که از رفتن به جهاد سر باز میزنند
 • ۴) همه ی کسانی را که احکام خدا را به بازیچه میگیرند.

پاسخ صحیح گزینه ی ۲

۳۰- در کدام یک از آیات سوره ی ممتحنه خداوند به صراحت حرام بودن زنان مؤمن را بر مشرکان بیان میفرماید؟

 • ۱) آیه ی ۵
 • ۲) آیه ی ۷
 • ۳) آیه ی ۹
 • ۴) آیه ی ۱۰

پاسخ صحیح گزینه ی ۴
ضمن تبریک به برندگان از آقایان مهدی محمدقاسمی, مهدی احمدی, حسین آذری, و امیر رضا رمضانی تشکر به عمل میآوریم .

درباره مدیریت سایت شب روشن

این کاربر، هویت واقعی نداشته و صرفا از آن، برای اطلاعرسانیها و پستهای مدیریتی سایت استفاده میشود. www.shaberoshan.ir
این نوشته در اطلاع رسانی, حرفای خودمونی, دسته‌بندی نشده, علمی, مذهبی, مسائل مربوط به نابینایان عزیز, مسابقه, معرفی ارسال و , , , , , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.